Kontakt

NEXT Reality, s.r.o.

KANCELÁRIA:   J. Murgaša 46,  971 01 Prievidza

Tel.: 0915 944 222,   0907 490 365

 

SÍDLO:  Lúčna 151/33,  971 01 Prievidza

IČO: 52 286 908,    DIČ: 2121018361
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 41941/R